سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

cafeto
baran
zaq
borna
khabarche
rfn
ear1
janatolzahra
ahangjo
avana
arcan
maan
khanomi
hichkas
folani
drink-time-
aref

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

ma
esf
mohtaj
imagin
loc2
bahram
hiv
loc
god
maye
ghadar-forc
gta
google
erfan
babayi
nikon
avana-360
avana-sargije
mamanpaz
sogand-dorezamin
dami
condom
fancy
reyg
avana-miokhandam
chines
design
avana-margekodaki
narsez
god2
beats
door
nejad
mario
daeman
avana-poch

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des12
ashkan
adidas2
sardardd
adidas
des4
des6
des10
des5
bozoqg
des2
des1
des3
des13
behdadsalimi
des11
dard
des9
dance
des8
atash
des7

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

arbabi
set
arshict
heysalam
alisedqi
youga
spadan
visityahya
bor

 

 

۳بعدیرندر

7
1
6
4
2
12
3
14
5
15
11
10
8
13
9

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail