سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

ahangjo
khabarche
folani
rfn
kowsar
aref
carplaza-en
drink-time-
janatolzahra
clawear
arcan
baran
cafeto
ear1
avana
hichkas
khanomi
zaq
maan
carplaza-fa
borna

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

bahram
god
google
god2
avana-poch
maye
loc
babayi
reyg
mamanpaz
mohtaj
narsez
avana-sargije
ghadar-forc
condom
avana-360
daeman
mario
dami
avana-miokhandam
erfan
hiv
ma
nejad
avana-margekodaki
sogand-dorezamin
beats
gta
loc2
esf
door
imagin
fancy
chines
design
nikon

 

 

تصویرسازیطراحی

 

adidas2
sardardd
des13
adidas
des7
des8
des12
dance
behdadsalimi
des6
atash
des11
des2
des10
des4
dard
des5
des1
ashkan
des9
des3
bozoqg

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

arbabi
spadan
alisedqi
arshict
heysalam
bor
visityahya
set
youga

 

 

۳بعدیرندر

5
1
15
12
14
13
4
6
10
8
11
7
3
2
9

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail