سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

ahangjo
clawear
kowsar
cafeto
zaq
folani
borna
avana
carplaza-fa
baran
hichkas
janatolzahra
carplaza-en
drink-time-
maan
ear1
khanomi
khabarche
aref
rfn
arcan

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

nejad
god
sogand-dorezamin
avana-miokhandam
fancy
mohtaj
ghadar-forc
god2
condom
avana-sargije
mario
maye
gta
dami
loc
mamanpaz
google
loc2
design
reyg
babayi
daeman
avana-360
bahram
erfan
hiv
chines
door
beats
avana-poch
narsez
imagin
nikon
avana-margekodaki
esf
ma

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des4
des5
ashkan
des8
des1
des2
atash
des10
adidas
des9
adidas2
behdadsalimi
bozoqg
des13
des3
des6
des12
sardardd
des11
dard
des7
dance

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

bor
set
heysalam
spadan
arbabi
arshict
visityahya
alisedqi
youga

 

 

۳بعدیرندر

2
8
9
5
3
12
1
4
14
15
6
11
10
7
13

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail