سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

borna
baran
ear1
zaq
janatolzahra
drink-time-
arcan
ahangjo
khabarche
khanomi
kowsar
carplaza-en
avana
carplaza-fa
folani
clawear
hichkas
aref
cafeto
maan
rfn

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

esf
door
daeman
hiv
nejad
design
condom
ma
loc2
beats
mamanpaz
god
fancy
avana-margekodaki
babayi
bahram
avana-sargije
avana-miokhandam
erfan
mario
dami
google
reyg
ghadar-forc
maye
mohtaj
narsez
imagin
loc
god2
avana-360
gta
sogand-dorezamin
avana-poch
chines
nikon

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des5
des3
adidas
dance
des12
des9
adidas2
des7
ashkan
sardardd
behdadsalimi
bozoqg
des6
des13
des1
des10
atash
des2
des11
dard
des8
des4

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

alisedqi
youga
arshict
set
visityahya
arbabi
bor
spadan
heysalam

 

 

۳بعدیرندر

7
15
14
2
5
11
9
6
8
4
1
10
13
3
12

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail