سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

maan
rfn
avana
kowsar
hichkas
cafeto
ear1
drink-time-
khanomi
carplaza-en
folani
khabarche
aref
arcan
carplaza-fa
borna
ahangjo
baran
zaq
janatolzahra
clawear

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

mario
loc
erfan
loc2
door
avana-miokhandam
hiv
ghadar-forc
avana-poch
sogand-dorezamin
mohtaj
god
esf
narsez
maye
god2
avana-sargije
condom
dami
gta
beats
avana-margekodaki
ma
chines
google
babayi
fancy
nikon
bahram
mamanpaz
imagin
avana-360
design
daeman
nejad
reyg

 

 

تصویرسازیطراحی

 

bozoqg
atash
des5
behdadsalimi
des2
des11
des7
des12
ashkan
dard
sardardd
des1
des6
dance
des8
adidas
adidas2
des3
des4
des9
des10
des13

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

spadan
heysalam
visityahya
bor
arbabi
alisedqi
arshict
set
youga

 

 

۳بعدیرندر

8
3
1
9
5
4
10
12
15
11
13
6
14
7
2

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail