سبد خرید

کالایی در سبد نیست

طراحی هویت بصری و بسته بندی برای "معسل الصابر" (تنباکو قلیان)

 

 

این لوگو را برای برند "تنباکوی معسل الصابر" طراحی کردیم.
در این طرح از مینیمال شده ی شکل کلی قلیان استفاده کردیم.

همچنین بسته بندی محصولات شامل 24 طرح و 4 سایز را انجام دادیم.

We designed this logo for the brand "Al-Saber Masses Tobacco".
In this design, we used the minimalized overall shape of the hookah.

 


 

لوگونشانه

zaq
khanomi
janatolzahra
clawear
borna
baran
cafeto
mohidin
hichkas
carplaza-en
marnail
rfn
carplaza-fa
arcan
genolog
avana
kowsar
drink-time-
cafeabi
ahangjo
folani
maan
tahdiglover
soofi
khabarche
ear1
aref

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-margekodaki
nikon
carplaza
daeman
imagin
babayi
maye
saratan
avana-360
esf
condom
beats
gta
nejad
god
captcha
chines
viraene-c
loc
mohtaj
god2
plasco
erfan
mario
ma
narsez
crona
sogand-dorezamin
mamanpaz
google
bahram
ghadar-forc
loc2
door
fancy
ps-swiss
dami
driver
hiv
avana-miokhandam
design
avana-sargije
reyg
nike
avana-poch
hobab

 

 

تصویرسازیطراحی

 

adidas2
sardardd
des10
dard
bozoqg
des11
dance
des3
des7
des6
atash
des12
behdadsalimi
des13
des4
ashkan
adidas
des2
des9
des8
des1
des5

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

bor
arbabi
arshict
set
carplaza
youga
spadan
heysalam
alisedqi
visityahya

 

 

۳بعدیرندر

11
7
12
4
14
2
8
13
5
3
10
9
15
1
6

پشتیبانی

09334906870 - واتساپ
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail