سبد خرید

کالایی در سبد نیست

طراحی هویت بصری و بسته بندی برای "معسل الصابر" (تنباکو قلیان)

 

 

این لوگو را برای برند "تنباکوی معسل الصابر" طراحی کردیم.
در این طرح از مینیمال شده ی شکل کلی قلیان استفاده کردیم.

همچنین بسته بندی محصولات شامل 24 طرح و 4 سایز را انجام دادیم.

We designed this logo for the brand "Al-Saber Masses Tobacco".
In this design, we used the minimalized overall shape of the hookah.

 


 

لوگونشانه

soofi
avana
tahdiglover
ear1
carplaza-fa
mohidin
borna
genolog
drink-time-
baran
aref
hichkas
khanomi
maan
carplaza-en
ahangjo
cafeabi
cafeto
kowsar
arcan
marnail
rfn
folani
clawear
janatolzahra
zaq
khabarche

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

nike
avana-miokhandam
god
captcha
nejad
bahram
viraene-c
google
mamanpaz
narsez
design
maye
chines
plasco
daeman
avana-360
ghadar-forc
esf
imagin
fancy
avana-sargije
mohtaj
nikon
dami
babayi
door
driver
sogand-dorezamin
carplaza
reyg
gta
beats
saratan
avana-margekodaki
loc
crona
erfan
avana-poch
ma
hiv
loc2
mario
god2
ps-swiss
condom
hobab

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des3
dance
des9
des6
des8
sardardd
adidas2
des13
adidas
atash
des5
bozoqg
des4
des1
des12
ashkan
behdadsalimi
dard
des10
des11
des7
des2

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

youga
spadan
alisedqi
arshict
bor
heysalam
arbabi
set
visityahya
carplaza

 

 

۳بعدیرندر

4
12
9
13
2
11
3
7
1
6
8
10
15
5
14

پشتیبانی

09334906870 - واتساپ
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail