سبد خرید

کالایی در سبد نیست

طراحی هویت بصری برای فروشگاه تاسیسات ساختمانی "اربابی"

لوگوی فروشگاه تاسیسات ساختمانی اربابی

در طراحی این لوگوتایپ سعی شد کلمه اربابی (فارسی) را با المان های آشنا در مورد موضوع تاسیسات ساختمانی ترکیب کنیم. به این منظور از لوله و آچار (در فضای منفی) استفاده کردیم و سایر حروف هم به شکل همسان، با ابعاد و فواصل یکسان طراحی شدند

Arbabi Construction Facilities Store Logo

In designing this logo, we tried to combine the word Arbabi (Persian) with familiar elements on the subject of construction facilities. For this purpose, we used pipes and wrenches (in negative space) and other letters were designed in the same way, with the same dimensions and distances.

 


 

لوگونشانه

marnail
khabarche
carplaza-fa
mohidin
aref
khanomi
ear1
rfn
drink-time-
avana
soofi
zaq
kowsar
baran
clawear
carplaza-en
arcan
maan
ahangjo
cafeabi
tahdiglover
folani
hichkas
cafeto
janatolzahra
genolog
borna

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

viraene-c
loc
ma
mohtaj
saratan
avana-margekodaki
esf
nikon
design
god
erfan
babayi
plasco
chines
captcha
loc2
gta
driver
mamanpaz
sogand-dorezamin
daeman
crona
beats
fancy
condom
hiv
bahram
carplaza
nike
imagin
nejad
maye
mario
door
hobab
google
avana-poch
dami
avana-miokhandam
reyg
ghadar-forc
avana-360
avana-sargije
ps-swiss
god2
narsez

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des2
adidas
des4
des7
des11
ashkan
des1
des6
des3
des13
sardardd
bozoqg
dard
des8
des5
des9
atash
des12
behdadsalimi
des10
dance
adidas2

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

alisedqi
spadan
bor
carplaza
youga
set
visityahya
heysalam
arbabi
arshict

 

 

۳بعدیرندر

12
10
6
1
14
3
4
11
13
8
5
15
7
2
9

پشتیبانی

09334906870 - واتساپ
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail